Werknemers om leren gaan met stress

Mindfulness en verzuim

Het zal niemand verbazen dat langdurige stress, psychische klachten en lichamelijke klachten invloed hebben op het welzijn van de werknemer, zowel op het werk als in het privéleven. Ziekteverzuim of slecht functioneren is dan een logisch gevolg. 


      Mindfulness Based Stress Reduction heeft twee doelen:
  • het voorkomen van verzuim 
  • het verzuim beperken 
      Ziekteverzuim is een enorme kostenpost voor bedrijven en mindfulness kan er toe bijdragen dat de kosten van het ziekteverzuim beperkt blijven.